جمعه , 6 آذر , 1394
کد سرویس سرعت سرویس ترافیک ماهیانه هزینه ماهیانه ( تومان )
A102 128Kbps 2GB 8,900
A103 128Kbps 3GB 11,900
A105 128Kbps 5GB 16,900
AU1 128Kbps نامحدود (ADSLبا حداقل ترافیک تضمین شده 6GB در 1 ماه) 17,900
B102 256Kbps 2GB 9,900
B105 256Kbps 5GB 19,900
BU1 256Kbps نامحدود (ADSLبا حداقل ترافیک تضمین شده 16GB در 1 ماه) 31,900
C102 512Kbps 2GB 10,900
C105 512Kbps 5GB 20,900
CU1 512Kbps نامحدود (ADSL با حداقل ترافیک تضمین شده 40GB در1ماه) 85,900
D101 1024Kbps 1GB 10,900
D103 1024Kbps 3GB 17,900
D110 1024Kbps 10GB 38,900
DU1 1024Kbps نامحدود (ADSLباحداقل ترافیک تضمین شده 100GB در 1ماه) 255,000
- - 1GB 3,600
- - 3GB 10,800
- - 5GB 18,000
- - 10GB 32,000
- - 20GB 56,000
طراحی و اجراء : شرکت توسعه نرم افزار